نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ما


اخبار
دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد