نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ما


اخبار
پنج شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٩
 


شماره خبر : ٤٧١٦٠٥ تاریخ انتشار خبر : 1394/09/19 تعداد بازدید:465
نشریه دانشجویی صبح دانشجو منتشر شد..
ماهنامه "صبح دانشجو "
از دانشگاه چه خبر؟ رشد و پیشرفت چگونه؟ چرا دکتر اعرابی پاسخگو نیست؟ شعر طنز نمره میخام... و مطالب خواندنی دیگر...

نشریه دانشجویی صبح دانشجو منتشر شد.. این نشریه که با مدیر مسولی محمد جوادی و زیر نظر انجمن اسلامی منتشر می شود به موضوعات زیر می پردازد: رشد و پیشرفت چگونه؟ چرا دکتر اعرابی پاسخگو نیست؟ شعر طنز نمره میخام... و مطالب خواندنی دیگر...


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد