نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ما


اخبار
پنج شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٩
 


شماره خبر : ٤٧١٦٠٧ تاریخ انتشار خبر : 1394/09/19 تعداد بازدید:345
مصاحبه داغ ...
گفتگوی ما: اینبار دکتر احمدی استاد محبوب ریاضی مهندسی دانشگاه
دانشجوی خوبی بودید؟ کمترین نمره ای که گرفتید؟ نقد ما به شما: کاربردی نبودن بعضی فصول. قبول دارید؟ و سوالات دیگر ...

مصاحبه داغ ... اینبار دکتر احمدی استاد محبوب ریاضی مهندسی دانشگاه دانشجوی خوبی بودید؟ کمترین نمره ای که گرفتید؟ نقد ما به شما: کاربردی نبودن بعضی فصول. قبول دارید؟ و سوالات دیگر ...


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد